Pingvinens historia

Pingvinens förskola såg dagens ljus 1975 som ett av de första föräldrakooperativen i Sverige. En grupp förvärvsarbetande kvinnor som alla hade behov av en trygg och meningsfull plats för sina barn gick samman och efter långt slit mot byråkratiska regler och annat yttre motstånd lyckades man till slut etablera kooperativet i den kommunägda Elverksvillan där Pingvinen än i dag huserar. Namnet Pingvinen kom ifrån hur dåtidens blöjor fick barnen att se ut och röra sig likt pingviner. Verksamheten drevs länge i endast den nedre delen av huset, men 2008 öppnades även den övre delen för förskoleverksamhet.

Många är barnen som har gått på Pingvinen genom året. Men huset är detsamma som alltid.