Slider
Läs mer här.

På Pingvinens Förskola fokuserar vi på att hjälpa barnen växa i sin egen takt och utifrån sina egna villkor. Barnen ska få möjlighet till att upptäcka, utforska och förundras över sin omvärld. Med hjälp av inspirerande material på barnens nivå, fantasieggande upplevelser och engagerade pedagoger arbetar vi i långsiktiga projekt med utforskandet i fokus. Barnen får dessutom träna på att se sitt eget lärande genom ett reflekterande arbetssätt och tydliga dokumentationer.