Slider
Läs mer här.

Genom barnens delaktighet i förskolans framåtsträvande verksamhet, vår miljö, projekt, aktivitetsval och möten skapar vi ett demokratiskt klimat där alla individers tankar, känslor och idéer tas tillvara och värdesätts.