Organisation

Pingvinen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse där samtliga vårdnadshavare är medlemmar samt personalens arbetsgivare (Styrelsen). Styrelsen utgörs av en mindre grupp vårdnadshavare bestående av ordförande, ekonomiskt ansvarig, personalansvarig, fastighetsansvarig och kommunikationsansvarig. Rektorn har det pedagogiska huvudansvaret.

Rektor, tillsammans med två förskollärare utgör en ledningsgrupp som har övergripande ansvar för utbildningens utformning, kommunikation samt att resurser fördelas fördelaktigt i undervisningen.

Föräldrakooperativ

Föräldrar har 1-2 dagar per termin då de kommer in och arbetar i köket på förskolan. Utöver detta finns schema för städning och detta sker 2-3 gånger per termin. Här finns det möjlighet att anlita städfirma. Dagarna är schemalagda sedan terminsstart.

En mindre grupp föräldrar utgör styrelsen bestående av ordförande, ekonomiskt ansvarig, personalansvarig, fastighetsansvarig och kommunikationsansvarig.

Föräldrar medverkar även på gemensamma fixardagar på gården, den årliga föreningsstämman och roliga tillställningar som bidrar till en god kontakt och relation mellan föräldrar och pedagoger.

Kost och måltider

Vi får lunchen levererad från Kleins Kitchen.
Se info: www.kleinskitchen.se.
Maten serveras kl 11:15 för de yngre barnen och kl 13.00 för de äldre.
Däremellan äter vi mellanmål.


Nöjda kunder:

Se gärna våra fina resultat från Våga Visa kundundersökning.
www.jamfor.nacka.se/4


Rutiner för klagomålshantering.

Vänd dig i första hand till din förskollärare på respektive avdelning om ärendet gäller den dagliga verksamheten med barnen.
Om du behöver gå vidare i ärendet eller om frågan rör utbildningen i stort vänder du dig till rektor (rektor@pingvinensforskola.se) och i nästa steg vänder du dig till styrelsen (pingvinensstyrelse@gmail.com). Vi utreder klagomålet skyndsamt.
Om du behöver ta ärendet vidare vänder du dig till www.utbildningsenheten.se.


Olycksfallsförsäkring

Nacka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF AB som gäller för elever, barn och ungdomar upp till gymnasiet som är folkbokförda i Nacka kommun. Försäkringen gäller dygnet runt och under årets alla dagar, även under fritid och lov. 
Här hittar du information om försäkringarna samt villkoren för försäkringarna.
För att anmäla en olycksfallsskada, klicka här

Öppettider:

Vi följer Nacka kommuns allmänna bestämmelser, men just nu har vi öppettiderna 7:30-17:00 enligt önskemål från våra vårdnadshavare.

Arbetsplatsträffar och kvalitetsdagar.

En gång per månad avslutar vi ordinarie verksamhet kl.16:15 och vi har semesterstängt fyra veckor på sommaren. Vi har också en till två kvalitetsdagar per termin då förskolans ordinarie verksamhet är stängd.

Vanliga frågor

Q: Hur många barn går det på Pingvinens Förskola?
A: Det går ca 37 barn på förskolan.

Q: Hur söker man plats på Pingvinens Förskola?
A: Det gör man via Nacka kommuns portal.

Q: Hur har jag som förälder möjlighet att påverka verksamheten på Pingvinen?
A: På Pingvinen finns många områden att engagera sig i om du så önskar. Alltifrån att delta i styrelsearbete till att vara med och snickra på fixardagen.

Q: Måste man själv städa på förskolan?
A:  Ja det är vårdnadshavare som ansvarar för att städning utförs, men det är möjligt att anlita städfirma.

Q: Hur många dagar deltar man som förälder i verksamheten?
A: 2-3 gånger per år.

Q: Drivs Pingvinens verksamhet efter någon speciell pedagogik?
A: Verksamheten drivs med utgångspunkt i idén om det kompetenta barnet och Reggio Emilia-filosofin.