Vi på Pingvinen – välkommen till oss!

Vi som arbetar på Pingvinen

På Pingvinen arbetar barnskötare, förskollärare och kökspersonal i ett starkt team. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete i barnomsorgen samt inom Reggio Emilias tankar, människosyn och utgångspunkt i den kompetenta individen. Vi månar om varandras kompetenser och lär ofta av varandra. Tillsammans reflekterar vi regelbundet kring barnens lärandeprocesser och bollar tankar kring hur vi kan utmana, utveckla och stimulera barnen i verksamheten.


Att vara barn på Pingvinen

På Pingvinen ska barnen få möjlighet till att upptäcka, utforska och förundras över sin omvärld. Med hjälp av inspirerande material på barnens nivå, fantasieggande upplevelser och engagerade pedagoger arbetar vi i långsiktiga projekt med utforskandet i fokus.


Föräldrarnas roll på Pingvinen

Pingvinen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening, utan vinstintresse där samtliga föräldrar är medlemmar och dessutom personalens arbetsgivare. En mindre grupp föräldrar utgör styrelsen bestående av ordförande, ekonomiskt ansvarig, personalansvarig, fastighetsansvarig och kommunikationsansvarig. Tillsammans med rektor hanterar styrelsen organisatoriska frågor och gör kontinuerliga avsättningar i hur verksamheten fungerar. Det pedagogiska huvudansvaret har rektor.

Läs mer under Praktisk information

Vårdnadshavare på förskolans fixardag