Vanliga frågor

Q: Hur många barn går det på Pingvinens Förskola?
A: Det går ca 37 barn på förskolan.

Q: Hur söker man plats på Pingvinens Förskola?
A: Det gör man via Nacka kommuns portal.

Q: Hur har jag som förälder möjlighet att påverka verksamheten på Pingvinen?
A: På Pingvinen finns många områden att engagera sig i om du så önskar. Alltifrån att delta i styrelsearbete till att vara med och snickra på fixardagen.

Q: Måste man själv städa på förskolan?
A:  Ja det är vårdnadshavare som ansvarar för att städning utförs, men det är möjligt att anlita städfirma.

Q: Hur många dagar deltar man som förälder i verksamheten?
A: 2-3 gånger per år.

Q: Drivs Pingvinens verksamhet efter någon speciell pedagogik?
A: Verksamheten drivs med utgångspunkt i idén om det kompetenta barnet och Reggio Emilia-filosofin.